Friday, October 27, 2017

Dandelion koulun kuvisluokassa

...puhutaan kuvilla, muodoilla, asetelmilla, väreillä, materiaaleilla. Asetelmat saattavat olla varastointeja, värit vahinkoja, ripustukset sattumia, mutta kaikkesta pilkistää luovuus ja pyrkimys jonkin asian ilmaisuun. Aivan kuten kuvataideluokissa Suomessakin.

On kaksi paikkaa joissa viihdyn erityisen hyvin ja molemmat voivat sijaita oikeastaan missäpäin maailmaa tahansa. Ensimmäinen on koti, jonka luomme perheeni kanssa. Toinen on kuvataideluokka, joka voi olla jonkun toisen "oma", mutta kaikissa kymmenissä kuvisluokissa joissa olen elämäni aikana käynyt on puhuttu sydämeni kieltä, "kuvista"!

Jännittävää on myös se kuinka saman aineen opettajat löytävät helposti yhteisen sävelen vai pitäisikö tässä yhteydessä sanoa saman pensselinvedon! Vaikka emme kielirajoitteiden vuoksi pystyneet puhumaan sanoin pinnallisuuksia enempää keskustelut oppilastöiden kuvien kautta olivat varsin merkityksellisiä. Kuinka onnellinen olenkaan kun pystymme nyt välimatkasta huolimatta jatkamaan näitä keskusteluja kiinalaisen WeChatin avulla!

No comments:

Post a Comment